zo 8 nov 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt

Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
Kinderkerk : Miranda Maliepaard


Liturgie

Orgel-/pianospel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.
U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Votum & Groet van God
Lied 276 vers 1 en 2 (“Zomaar een dak boven wat hoofden…")
Gebed tot God, na de woorden “zo bidden wij samen” wordt gezongen lied 368b (“Houdt mij in leven…”)
Kinderkerk -"Samen één is beter dan verdeeld"- bijdrage door Miranda Maliepaard
Vandaag staat 1 Korintiërs 1 vers 10-18 centraal:
Paulus zegt dat de christenen in Korinthe een eenheid moeten vormen en
geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.
Kinderlied: “God geeft jou het licht mee”
Introductie op de Bijbellezing
Lezing uit de Bijbel: Haggaï 1 vers 1 t/m 15a
Lied 718 vers 1 t/m 4 (“God, die leven hebt gegeven…”)
ToesPreek - thema “IN APPLAUS KUN JE NIET WONEN”
Lied 67 vers 1 en 3 ("God zij ons gunstig en genadig…")
Dankgebed, voorbeden, stilgebed.
Gezongen Onze Vader (Lied 1006)
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotlied: “Dank U, Heer, voor al wat leeft”, vers 1, 3 en 4
Zegen van God
Orgel/piano improvisatie

 

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug