zo 25 okt 2020  om 09.30
Voorganger: ds N.K. Mos
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt

Zang: groepje van gemeenteleden
Kinderkerk: Herma Swager
                                                                                   

Liturgie


Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.
U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Lied 121 vers 1, 2 en 4 ("Ik sla mijn ogen op en zie …)
Bemoediging en groet
Gebed tot God
Lied 301 F ("Heer, ontferm U…")
Lied 117 A ("Gij volken loof uw God en Heer…")
Kinderkerk - " Elisa volgt Elia op" - bijdrage door Herma Swager
Vandaag staat 2 Koningen 2 vers 1-14 centraal:
Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel, en zijn kracht gaat over op Elisa.
Kinderlied: "God geeft jou het licht mee…"
Gebed
Inleiding
Schriftlezing: Genesis 37 vers 12 - 13 | 23 - 28 / Marcus 4 vers 8 - 9
Lied 848 ("Al wat een mens te kennen zoekt …")
Preek
Lied 982 ("In de bloembos is de krokus…")
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Lied 105 vers 1, 2 en 18 (“Loof God de Heer en laat ons blijde …”)
Zegen van God
Orgel/piano improvisatie


 

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

terug