zo 11 okt 2020  om 09.30
Voorganger: ds F.L. Renes
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt


Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
Kinderkerk: Carmen Schaafsma

Liturgie

Orgel-/piano
spel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.
U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Stil gebed
Intochtslied: Psalm 8 vers 1, 3 en 4 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)
Votum en groet van God
Lied 221 vers 1 en 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht…)
Kyriëgebed (lied 301 K Kyrie eleison)
Lied 867 vers 1 en 2 (Loof overal, loof al wat adem heeft)
Gebed bij de opening van de Bijbel
Kinderkerk. " Jezus, Mozes en Elia" – bijdrage door Carmen Schaafsma
Vandaag staat Matteüs 17 vers 1 -13 centraal:
een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen.
Kinderlied: " God geeft jou het licht mee…"
1e schriftlezing Psalm 118 vers 1 - 9
Lied 906 vers 1 en 8 (God is tegenwoordig…)
2e schriftlezing Matteüs 15 vers 21 - 28
Lied 422 vers 1, 2 en 3 (Laat de woorden die we horen...)
Verkondiging
Orgel-/pianospel
Lied 982 vers 2 en 3 (Elke stilte kent zijn zingen…)
Dankgebed met acclamatie Lied 25b, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotlied: Lied 998 (Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen…)
Zegen van God
Orgel/piano improvisatie

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link


 

terug