zo 20 sep 2020  om 09.30
Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven

Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
Bijdrage kinderkerk : Mariëtte van Amstel
                                                               
                                                                      LITURGIE
Orgelspel voorafgaand aan de dienst.


Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Votum & Groet van God
Lied: “Dat U er bent”, vers 1 en 2
Gebed tot God
Kinderkerk: "Elia ontmoet God"
Vandaag staat 1 Koningen 19 vers 1-16 centraal. Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien.
Kinderlied: " God geeft jou het licht mee…"
Introductie op de Bijbellezing
Lezing uit de Bijbel: Daniël 6 vers 6 t/m 29
Lied: “Dat U er bent”, vers 3
ToesPreek – thema: “ORA ET LABORA”
Lied 91 A vers 1 en 3  “Wie in de schaduw Gods mag wonen”
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk
Slotlied: “Van U wil ik zingen”, vers 1 en 3
 
OrgelimprovisatieDe kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   
 en, voor zover mogelijk, via de Facebook pagina van de dominee:
'Link'

terug