zo 23 aug 2020  om 09.30
Voorganger: ds L. Korevaar
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt

                                                                     Liturgie
Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
     
  De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken. U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Moment van stilte
Lied 95 vers 1 en 3
Bemoediging en groet
Inleidende woorden
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 305
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Kinderkerk: " DE BELANGRIJKSTE REGEL IN DE WET"
bijdrage door Carmen Schaafsma. Vandaag staat Matteüs 22:34-40 centraal. Jezus laat hier zien waar het ten diepste om gaat bij de regels van God: God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf.
Kinderlied: " God geeft jou het licht mee…" (Tekst & Muziek: Annelies en Arjan Breukhoven)
Schriftlezing Jesaja 56 vers 1 - 8
Lied 146c vers 5 en 6
Schriftlezing Mattheus 15 vers 1 - 28
Lied 653 vers 2
Verkondiging "DE GRENS OVER"
Orgelspel
Lied 992
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk
Slotlied: Lied 423
Heenzending en Zegen van God
Orgelimprovisatie


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:

Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   

terug