zo 16 aug 2020  om 09.30
Voorganger: de heer J. de Vries, evangelist
Kerkdienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs van der WiltLiturgie

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
 De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Lied 84 vers 3 en 4
Stil Gebed
Votum & Groet van God
Verootmoedigingsgebed
Lied 233 vers 1 en 6 (uit de evangelische liedbundel)
Gods goede Geboden
Lied 19 vers 5
Kinderkerk: " Een voorbeeld over vergeven" bijdrage door Carmen Schaafsma
Vandaag staat Matteüs 18:21-35 centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.
Kinderlied: " God geeft jou het licht mee…" (Tekst & Muziek: Annelies en Arjan Breukhoven)
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: Jesaja 46 vers 1 - 9
Lied 97 vers 3, 4 en 6
Verkondiging "GEDRAGEN WORDEN"
Lied 68 vers 7
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Slotlied:  Lied 223 vers 3 en 4 ( uit de evangelische liedbundel)
Heenzending en Zegen van God

Orgelspelimprovisatie


De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   

terug