Het gebed in gesprek

Het gebed in gesprek

Op 10 oktober bespraken we met 12 mensen (weer een Bijbels getal) het boek 'In het licht van Zijn aangezicht' van Abraham Heschell.  Heschel stamde uit een Joodse familie van belangrijke chassidische rabbijnen. In 1925 ging hij naar Wilna, dat toen bij Polen behoorde, om daar te studeren. In 1927 ging hij studeren aan de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums en aan de Humboldtuniversiteit in Berlijn, waar hij in 1932 zijn doctoraal-graad behaalde, maar zijn promotie werd door de nazi's tegengehouden. Zijn dissertatie Das prophetische Bewußtsein verscheen in 1936 in Krakau (Polen). Martin Buber benoemde hem in 1937 als zijn opvolger aan het Jüdische Lehrhaus in Frankfurt am Main. In 1938 werd hij door de Gestapo opgepakt en naar Warschau uitgewezen. Na eerst geïnterneerd geweest te zijn kwam Heschel met hulp van zijn familie vrij en woonde hij tot de zomer van 1939 in Warschau. Kort voor de Duitse invasie in Polen ging hij naar Londen, waar zijn broer Jakob rabbijn was. Na zes maanden kreeg hij een uitreisvisum naar de Verenigde Staten. Heschel kwam in maart 1940 naar Cincinnati en bleef daar vijf jaar leraar aan de Hebrew Union College. In Cincinnati leerde hij Sylvia Straus kennen, een pianiste uit Cleveland; zij trouwden in 1946. Intussen was Heschel naar New York gegaan, waar hij een leerstoel voor Joodse ethiek en mystiek aan het Jewish Theological Seminary van America zou aannemen. Dit ambt behield hij zijn verdere leven.
De Bijbel spreekt niet alleen over het zoeken naar God door de mens, maar ook over God die naar de mens zoekt (Job 10:16). God wil niet alleen zijn; Hij wil dat de mens Hem dient. Het centrale thema van de Bijbel is: God zoekt de mens. In Genesis 3:9 staat dat God aan Adam en Eva vroeg: Waar zijt gij? Deze vraag stelt God steeds weer opnieuw aan de mens. Godsdienst is Gods vraag en het antwoord van de mens. De mens moet doorgaan met bidden omdat hij dan door God gevonden kan worden.
Een boeiende en leerzame avond over soms heel moeilijke gedachten van een Joods filosoof die af en toe zelfs voor eenvoudige mensen als wij een beetje te begrijpen zijn.

terug