Giften Giften
Uw giften zijn van harte welkom op een van de volgende rekeningnummers:

Giften aan de kerk:
Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL19 INGB 0000 6715 00 

Giften aan de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL47 INGB 0000 6287 04

Giften aan de zending:
ZWO Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL70 INGB 0000 7194 70
 
terug