Bijbelgespreksgroepen (morgenkring en avondkring)

Bijbelgespreksgroepen (morgenkring en avondkring)
In het seizoen 2019-2020 waren we flink op stoom met onze ontdekkingstocht over de wijsheid in de Bijbel. Tot corona in maart 2020 de rijdende trein plots tot stilstand bracht. De fysieke ontmoetingen in de kerk zelf konden geen doorgang vinden. Met het programma Zoom heb ik de twee groepen op de dinsdagmorgen en donderdagavond kunnen voortzetten met in totaal bijna 40 deelnemers. In eerste instantie dacht ik, dat we een paar keer online bij elkaar zouden komen, onderbrak ik de wijsheidsdraad en ging over op de “Biografie van God”. Het werd dus ruim anderhalf jaar.
In het nieuwe seizoen ga ik verder met beide groepen, afhankelijk van de omstandigheden in onze samenleving wat betreft corona, online via Zoom of offline in een zaal van de Alexanderkerk of hybride, dus in een zaal van de kerk met camera en scherm voor mensen die vanuit huis willen meedoen.
Het ritme blijft ook hetzelfde: de dinsdagmorgengroep in principe op de eerste dinsdag van de maand, 10:00u – 11:15u, te beginnen op dinsdag 5 oktober.
De donderdagavondgroep zal in principe op de 3e donderdag van de maand, 20:00u – 21:15u, bij elkaar komen. De eerste keer in oktober zal zijn 14 oktober i.v.m. de herfstvakantie een week later.
In de maand februari 2022 is er geen morgen- of avondkring, omdat ik dan twee avonden verzorg over mystiek.
Een van de rode draden, de wijsheid in de Bijbel of de biografie van God, pak ik dan weer op. Houdt de berichtgeving in de Nieuwsbrief en Kerkvenster in de gaten.
 
terug