Geloof in gezin

Geloof in gezin
Inmiddels zijn zo’n 10 gezinnen afwisselend actief in de groep “Geloof in gezin”. Om de zoveel tijd ontmoeten we elkaar; de laatste keren verliep dat via Zoom. Naast gesprekken over de invloed van de coronapandemie en de lockdown op het dagelijks geloof of waar het in de kern om gaat in het christelijk geloof alsook hoe ga je in gesprek met je kind(eren) over zingeving, hebben we ook concrete acties ondernomen, zoals de Paaschallenge in de week voor het Paasfeest 2020. We vinden dat een mooie combi: gesprek en samen dingen doen.
De eerstkomende ontmoeting zal zijn op maandag 25 oktober, 20:15u, via Zoom of in de kerk. Via de Nieuwsbrief en de WhatsApp-groep “Geloof in gezin” vind je de meest recente informatie.
Mocht je als ouder(s)/verzorger(s) belangstelling om (een keer) mee te doen, meld je dan bij mij.
 
terug