Bijbelse vrouwen in beeld

Bijbelse vrouwen in beeld
De Bijbel is geen mannenboek. Gelukkig maar. Talrijke vrouwen spelen in de verhalen een rol van betekenis. Van de meesten weten we wie ze zijn en wat ze deden en waarom, maar van vrijwel geen weten we hoe ze eruit zag. Toch hebben we voor onszelf wel een beeld van hoe Rebekka, Ruth en Maria enz. eruit gezien hebben.
Bij het vormen van dat beeld speelt de beeldende kunst vaak een belangrijke rol. Schilders hebben ze een bepaald uiterlijk en karaktertrekken gegeven. Het is de vraag of dat wel klopt.
Daarover gaat een presentatie, te houden door Louis Vermeulen. We zullen eerst met ons allen aan de hand van kunstwerken nagaan hoe belangrijke Bijbelse vrouwen zoal zijn uitgebeeld. Daarna nemen we drie vrouwenfiguren nader onder de loep: voor de pauze Eva, na de pauze Maria en Maria Magdalena. We zullen zien hoe hun uitbeelding ze verrassend met elkaar in verband brengt.
U bent van harte welkom op donderdag 11 november om 19.30 uur.
Het zou leuk zijn, als u zelf een of meer afbeeldingen van Bijbelse vrouwen meebrengt!
 
terug