Leren en Ontmoeten

Leren en Ontmoeten
Op deze website leest u het programma dat de commissie Leren en Ontmoeten heeft samengesteld. Via deze website, het Kerkvenster en de wekelijkse Nieuwsbrieven wordt u ook geïnformeerd over onze activiteiten. U kunt zich opgeven via het e-mailadres: ontmoeten@alexanderkerk.com.
 
Stadswandeling langs deel van de brandgrens 18 juni

Stadswandeling langs deel van de brandgrens 18 juni
De brandgrens is een twaalf kilometer lange lijn die om het door het bombardement van 14 mei 1940 verwoeste gebied van Rotterdam loopt. De brandgrens wordt in de stad gemarkeerd met grondarmaturen, waarin een vurig icoon te zien is, met silhouetten van de brandende stad, een Duitse bommenwerper en het beeld ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine.
Er zijn drie wandeltrajecten uitgezet langs de brandgrens. Wij gaan een deel van het oostelijke traject lopen, door Kralingen. We volgen slechts een deel van het traject, omdat er erg veel te zien is onderweg. De wandeling is niet heel lang en er zijn geen hoge trappen of moeilijke passages; in principe kan iedereen mee. De grondarmaturen zullen we geregeld tegenkomen, maar ze kunnen ons niet overal de weg wijzen. Soms loopt de brandgrens namelijk dwars door de huidige bebouwing heen. Geen probleem: we beschikken over een goede routebeschrijving.
We starten zaterdag 18 juni om 14.00 uur vanaf het metrostation Oostplein (verzamelen in de hal beneden). Graag van tevoren aanmelden via email ontmoeten@alexanderkerk.com of bij Maartje Fokkema tel. 4210327.
 
 
Bijbelgespreksgroepen (morgenkring en avondkring)

Bijbelgespreksgroepen (morgenkring en avondkring)
In het seizoen 2019-2020 waren we flink op stoom met onze ontdekkingstocht over de wijsheid in de Bijbel. Tot corona in maart 2020 de rijdende trein plots tot stilstand bracht. De fysieke ontmoetingen in de kerk zelf konden geen doorgang vinden. Met het programma Zoom heb ik de twee groepen op de dinsdagmorgen en donderdagavond kunnen voortzetten met in totaal bijna 40 deelnemers. In eerste instantie dacht ik, dat we een paar keer online bij elkaar zouden komen, onderbrak ik de wijsheidsdraad en ging over op de “Biografie van God”. Het werd dus ruim anderhalf jaar.
In het nieuwe seizoen ga ik verder met beide groepen, afhankelijk van de omstandigheden in onze samenleving wat betreft corona, online via Zoom of offline in een zaal van de Alexanderkerk of hybride, dus in een zaal van de kerk met camera en scherm voor mensen die vanuit huis willen meedoen.
Het ritme blijft ook hetzelfde: de dinsdagmorgengroep in principe op de eerste dinsdag van de maand, 10:00u – 11:15u, te beginnen op dinsdag 5 oktober.
De donderdagavondgroep zal in principe op de 3e donderdag van de maand, 20:00u – 21:15u, bij elkaar komen. De eerste keer in oktober zal zijn 14 oktober i.v.m. de herfstvakantie een week later.
In de maand februari 2022 is er geen morgen- of avondkring, omdat ik dan twee avonden verzorg over mystiek.
Een van de rode draden, de wijsheid in de Bijbel of de biografie van God, pak ik dan weer op. Houdt de berichtgeving in de Nieuwsbrief en Kerkvenster in de gaten.
 
 
iBelieve 18Plus

iBelieve 18Plus
De iBelieve-groep voor 18plussers heeft in het coronajaar verbinding gevonden en gehouden via Zoom. We spreken over van alles wat betreft het christelijk geloof en we doen leuke dingen, zoals een PubQuiz. In het nieuwe seizoen gaan we door met onze ontmoetingen en gesprekken. Steeds proberen we verbinding te leggen tussen het christelijk geloof en ons dagelijks leven.
Er staat “18plussers”, als je 15 bent of ouder en je hebt interesse: welkom!
Via onze WhatsApp en via de Nieuwsbrief lees je meer over de invulling van de avonden.
De eerste avond in het nieuwe seizoen is dinsdag 12 oktober van 20:30 tot 21:30u. De volgende data in overleg, afwisselend dinsdag- en woensdagavonden in de kerk of via Zoom.
Heb je belangstelling en wil je meedoen? Zoek contact met mij, ik help je graag.
ds Robert-Jan van Amstel
 
 
Geloof in gezin

Geloof in gezin
Inmiddels zijn zo’n 10 gezinnen afwisselend actief in de groep “Geloof in gezin”. Om de zoveel tijd ontmoeten we elkaar; de laatste keren verliep dat via Zoom. Naast gesprekken over de invloed van de coronapandemie en de lockdown op het dagelijks geloof of waar het in de kern om gaat in het christelijk geloof alsook hoe ga je in gesprek met je kind(eren) over zingeving, hebben we ook concrete acties ondernomen, zoals de Paaschallenge in de week voor het Paasfeest 2020. We vinden dat een mooie combi: gesprek en samen dingen doen.
De eerstkomende ontmoeting zal zijn op maandag 25 oktober, 20:15u, via Zoom of in de kerk. Via de Nieuwsbrief en de WhatsApp-groep “Geloof in gezin” vind je de meest recente informatie.
Mocht je als ouder(s)/verzorger(s) belangstelling om (een keer) mee te doen, meld je dan bij mij.