Organisatie Organisatie
Predikant, kerkelijk werker en kerkenraad. 
Onze gemeente heeft op dit moment geen 'eigen' predikant. Onze tijdelijke predikant is. ds. mw. Mirjam Visser-Fuchs.  
Annemieke Bosman-Mohrmann is sinds 1 april 2020 als kerkelijk werker actief in de gemeente. 

In de kerkenraad zijn, naast de kerkelijk werker, zeven ambtsdragers actief; ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
 
lees meer »
 
Wie doet wat? Wie doet wat?
Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen.
lees meer »
 
Giften Giften
Uw giften zijn van harte welkom op een van de volgende rekeningnummers:

Giften aan de kerk:
Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL19 INGB 0000 6715 00 

Giften aan de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL47 INGB 0000 6287 04

Giften aan de zending:
ZWO Protestantse Gemeente Alexanderkerk
NL70 INGB 0000 7194 70