Nieuws - Nieuws - Nieuws Nieuws - Nieuws - Nieuws

Zondag 7 augustus 2022

De voorganger van vandaag is ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik-Ido-Ambacht. De liturgie treft u hier.

ER IS GEEN KINDERKERK  
Vandaag staat er op het leesrooster Genesis 32 vers 23 - 32. Jakob vecht in de nacht met een onbekende man.

COLLECTEN
U kunt uw bijdrage voor de KERK overmaken op: NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Prot. Gem. Alexanderkerk, en uw bijdrage t.b.v. DIACONIE op: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. collecte Vluchtelingenwerk.  

PASTORAAT
Helaas kreeg ik twee weken voor mijn vakantie corona en heb ik voor mijn vakantie niet alles wat ik had willen doen kunnen afronden, met name aan pastorale gesprekken. Inmiddels heb ik dat afgelopen week weer opgepakt.
Weer helemaal hersteld van corona en uitgerust door mijn vakantie ben ik maandag met veel zin weer aan de slag gegaan. De komende maanden zal ik ook op dinsdagochtend werken. In de maand augustus hoop ik in ieder geval elke dinsdagmorgen van tien tot elf bij het koffiedrinken in de kerk aanwezig te zijn. Heeft u behoefte me te spreken, kom dan gezellig even koffiedrinken op dinsdag. En natuurlijk kunt u ook bellen. Mijn werkdagen zijn nu dus: maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag.
Annemieke Bosman

VAKANTIE, WAARNEMEN
Zondag 21 augustus 2022, neem ik afscheid van u en van jou als predikant. In de tussentijd heb ik vakantie t/m zondag 14 augustus. Collega Annemieke Bosman zal voor mij waarnemen in dringende pastorale gevallen.
ds Robert-Jan van Amstel                                                                                             

LUNCHONTMOETINGEN                                                                                                                                             
Op donderdag 11, 18 en 25 augustus organiseert de Leefmeedienst lunchontmoetingen. We beginnen om 11.45 uur met koffie en daarna gaan we aan tafel. Er wordt een korte opening gehouden en aan tafel is er tijd voor gesprek en ontmoeting. Rond 13.15 uur ronden we af. Bent u enthousiast? Dan kunt u zich opgeven voor één van de data bij Agaath Pasman of Riet Schippers uiterlijk de maandag voor de betreffende datum. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel staat er een potje om bij te dragen aan de onkosten als u iets kunt missen. We hopen velen van u te ontmoeten!
BOODSCHAPPEN SPAREN IN JULI EN AUGUSTUS
In de maand augustus sparen we voor 250 gram koffie of pakjes thee. U kunt de koffie of thee afgeven in de kerk, ook in de vakantie. We zijn altijd op woensdagmiddag  aanwezig van 14.30 tot 16 uur, maar u kunt het ook op zondag voor de kerkdienst of dinsdag ochtend tijdens het Open huis, afgeven in de kerk. Wij hebben een mand neergezet, daar kunt u de boodschappen in doen. Wilt u meedoen maar u kunt het zelf niet regelen of brengen, mail dan gerust even naar diaconie@alexandeerkerk.com en wij zullen dan regelen dat het in de kerk komt.
Wij wensen u allemaal een fijne vakantie! 

TAFEL 

Voor zaterdagmiddag 10 september, het startweekend, zoeken we een tafelvoetbalspel en een tafelbiljart. Wie wil ons dat uitlenen? 
Aad van der Wilt   ontmoeten@alexanderkerk.com 

UITNODIGING VOOR DE 191STE WAKE
“Er bestaan geen onwettige mensen
Er bestaan onmenselijke wetten”

De 191ste Wake is a.s. zondagmiddag 07-08-2022 van 16.00 t/m 17.00 uur bij het detentiecentrum Rotterdam Portelabaan 7.
Wij zingen en bidden en noemen de namen van de mensen die aanklopten bij ons “fort Europa” en / of op hun vlucht naar de vrijheid omkwamen. Wij nemen dan een bitterkoekje, want bitter is het lot van de vluchtelingen. De Wakes zijn ook een aanklacht tegen de zinloze en inhumane opsluiting van vreemdelingen zonder verblijfsrecht die al jaren in Nederland verblijven. Een grote groep waarvan de straat hun woonplek is, zwerven al jaren op straat en brengen de nacht door onder viaducten en parken. Weet u welkom.
Kunt u niet komen mag ik u dan vragen om een kaarsje aan te steken tijdens de wake (16.00 en 17.00 uur) om zo met ons verbonden te zijn.
Ide Rietveld. 

DIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG
Volgende week zondag 14 augustus 2022, aanvang 09.30 uur, is de volgende kerkdienst. Voorganger is dan ds. J. Korf.
 
Om privacyredenen wordt niet de volledige Nieuwsbrief op de website geplaatst. Wilt u de Nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om uw gegevens in te vullen. 
 
terug