Vacature Vacature
De Protestantse Gemeente Alexanderkerk te Rotterdam
zoekt m.i.v. 1 januari 2019

een kerkelijk werker m/v
voor het ouderenpastoraat (0,5 FTE)


Wie zijn wij?
Wij zijn een pluriforme PKN gemeente met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving.
Onze gemeente bestaat uit circa 1300 leden. Voor de leeftijdsopbouw geldt dat er meer ouderen dan jongeren zijn. We richten ons op de kerkelijke gemeente Prins Alexander bestaande uit de wijken Lage Land, Oosterflank en Prinsenland. Binnen de kerkelijke gemeente staan diverse zorg- en wooncentra voor ouderen. Bijna naast de kerk staat verpleeghuis ‘De Burcht’ waar onze ambtsdragers periodiek hun medewerking verlenen tijdens kerkdiensten. Sinds april 2018 is ds. Robert-Jan van Amstel onze fulltime gemeentepredikant. Wij hebben een grote groep vrijwilligers die actief is op diverse kerkelijke terreinen, waaronder het pastorale bezoekwerk. Onze gemeente kent pastorale meldpunten; gemeenteleden die de spilfunctie vervullen bij meldingen van ziekte, overlijden en andere situaties waar pastorale aandacht nodig is.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een kerkelijk werker met een warme belangstelling voor ouderen. Met een open, tot ontmoeting uitnodigende houding. Oprecht geïnteresseerd in het levensverhaal van de ander. Je bent begripvol en je kunt omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin mensen geworteld zijn.

Taakinhoud
• samen met onze predikant, inhoud geven aan het ouderenpastoraat;
• individueel pastoraat verzorgen aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder;
• vormen van netwerkpastoraat aanbieden, zoals koffiebijeenkomsten, rouwpastoraat, gespreksgroepen;
• stervens-en rouwprocessen begeleiden;
• uitvaartdiensten verzorgen;
• binnen de kerkenraad participeren als ouderling voor het ouderenpastoraat.

Voor de invulling van de vacature is het belangrijk dat je
• belijdend lid bent van de PKN;
• een Hbo-opleiding theologie hebt afgerond;
• ingeschreven staat in het register van kerkelijk werkers;
• bereid bent om je te laten bevestigen als ouderling voor het ouderenpastoraat;
• een teamplayer bent, graag samenwerkt met vrijwilligers;
• ervaring hebt in het ouderenpastoraat;
• flexibel bent wat betreft de werktijden.

Wij bieden je
• een prettige werkomgeving;
• een dienstverband van 20 uur per week, de uren zijn flexibel in te delen;
• een aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging;
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform de landelijke richtlijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor het inwinnen van informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, de heer Sjaak Reuijl, 010 - 420 50 08
Enthousiast geworden? Je schriftelijke reactie, voorzien van CV, graag vóór 15 september 2018 naar scriba@alexanderkerk.com
terug