Bijbelse vrouwen in beeld

Bijbelse vrouwen in beeld

Op donderdag 11 november waren 17 personen aanwezig bij de lezing door Louis Vermeulen en Erik Stibbe met als titel “Bijbelse vrouwen in beeld”. In de Bijbel staan veel verhalen over vrouwen, wat ze hebben gedaan en waarom, maar nergens staat hoe ze er uit zagen. In de loop van de tijd hebben kunstenaars deze vrouwen afgebeeld en dat heeft er toe bijgedragen dat we voor ons zelf een beeld hebben gevormd hoe ze er uit zagen. Tijdens de lezing hebben we veel afbeeldingen gezien en veel informatie gekregen. Centraal in de lezing stonden 3 vrouwen: Eva, Maria en Maria Magdalena. Eva wordt meestal afgebeeld als een zeer blanke vrouw, vaak met een vrucht in haar hand die ze aan Adam geeft. Pas in Genesis 3, bij de verdrijving uit de hof van Eden, krijgt ze haar naam: Eva.

De 4 evangelisten schrijven verschillend over Maria. Johannes vermeldt als enige dat Maria aanwezig was bij het kruis en geen van de evangelisten vermeldt of Maria aanwezig was bij de opstanding of de hemelvaart. Ook Maria wordt doorgaans uitgebeeld als een blanke vrouw. Meest bekend van Maria zijn natuurlijk de talloze afbeeldingen en iconen met het kindje Jezus. Louis toonde een afbeelding uit een missaal uit de 15e eeuw met rechts de “zondige” Eva die Adam een vrucht geeft en links Maria als de nieuwe Eva.

Maria Magdalena is veel afgebeeld, ook op iconen, als ze samen met andere vrouwen het graf van Jezus bezoekt, met een kruik geurige olie in de hand. Paus Gregorius de Grote heeft rond het jaar 600 bepaald dat Maria Magdalena een bekeerde prostitué was. Dat is bepalend voor de wijze waarop ze soms is afgebeeld: met dure kleren en/of dure juwelen.

Als afsluiting van de lezing toonde Louis een middeleeuwse en een 20e eeuwse afbeelding van Maria Magdalena die als eerste mens de opgestane Jezus ontmoet.

terug