ANBI diaconie ANBI diaconie
De Diaconie van de Protestantse gemeente Alexanderkerk is een “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI).
Hier treft u de in het kader van de ANBI transparantie te publiceren gegevens aan van de Diaconie van de Protestantse gemeente Alexanderkerk.
terug