Wie doet wat? Wie doet wat?
Pastoraal meldpunt
Binnen de gemeente kennen we pastorale meldpunten: gemeenteleden die de spilfunctie vervullen waar het gaat om meldingen van ziekte en overlijden. Maar ook geboorteberichten en huwelijksaankondigingen. Kortom alle situaties waar er sprake is van vreugde of verdriet. U kunt dat doorgeven via een mail naar  

Werkgroep Eredienst
Zij zijn goed op de hoogte van de erediensten op zondag maar ook van de feestdagen die er in de kerk gevierd worden. U kunt hen bereiken via

Nieuwsbrief
Elke zondagmorgen is er een nieuwsbrief. Korte mededelingen die van belang zijn voor de gemeenteleden. De kopij moet op donderdagavond 22.00 uur binnen zijn via een mail naar  

Kerkelijk bureau
De ledenadministratie is te bereiken via
 
Collectebonnen
Voor de Alexanderkerk zijn er collectebonnen beschikbaar voor € 1,25 per stuk. Te bestellen bij Anja Breukhoven, in pakjes van 20 stuks (€ 25,00) bij U kunt contant afrekenen of vooraf per bank NL 04 INGB 0693 7609 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Alexanderkerk

College van diakenen
De voorzitter van de diaconie is de heer Ger de Jong
Giften voor de diaconie zijn van harte welkom op NL47 INGB 0000 6287 04 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk.
Wilt u een gift aan de zending geven? Dat kan op NL70 INGB 0000 7194 70 t.n.v. ZWO Protestantse Gemeente Alexanderkerk

College van Kerkrentmeesters
De voorzitter van het college is Jeannette Stierman
Giften voor de kerk zijn van harte welkom op NL 19 INGB 0000 6715 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Alexanderkerk

Verhuur en gebruik van de kerk en de zalen
Erik Breukhoven is het aanspreekpunt. Mail voor een reservering of vragen naar

Gastvrouwen en gastheren
Binnen de gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief die de rol van gastvrouw, gastheer of koster volgens rooster, vervullen. Wilt u meedoen? Mail gerust naar We kunnen uw praktische inzet erg goed gebruiken.

Het Kerkvenster is ons kerkblad en kent 11 edities per jaar. De redactie verwelkomt uw kopij via e-mailadres
terug