Activiteiten op komst

Aanmelding
Activiteiten op komst
U bent van harte welkom bij de activiteiten van Leren & Ontmoeten. 
Omdat wij graag willen dat alles goed verloopt, stellen wij het op prijs als zich van te voren aanmeldt; dan kunnen wij zorgen voor voldoende plaats en informatie. Het kan heel makkelijk via email: .
Als u dit adres aanklikt, komt u vanzelf op de email-pagina.
Tot ziens !

Op dit tabblad vindt u informatie over ons proramma 2019 - 2020. Op het tabblad agenda vindt u een kort overzicht van de activiteiten op datum. Op het tabblad Impressies staan korte verslagen van activiteiten die al geweest zijn.

naar de agenda
naar impressies
 
Gesprekskringen Wijs op Weg

Gesprekskringen Wijs op Weg
Dit nieuwe seizoen willen de deelnemers van beide Bijbelsgespreksgroepen graag een paar keer lezen uit, praten over en leren van de wijsheid in de Bijbel. De Bijbelboeken Prediker, Hooglied en Spreuken zullen de rode draad vormen in het komende seizoen. Het boek Job, ook deel van de wijsheidsliteratuur (!), komt ons ook onder ogen. Net zoals het afgelopen seizoen, zal het nieuwe weer mooie gesprekken en veel leerzaams brengen.
We houden hetzelfde ritme aan waar het gaat om plaats van samenkomst: een zaal in de Alexanderkerk en de data:
De avondgroep is iedere derde donderdag van de maand van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Data: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, en 28 mei.
De morgengroep komt iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Data: 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 10 maart, 31 maart, 5 mei en 2 juni.
Er is ruimte in beide groepen voor nieuwe belangstellenden. Welkom!
ds Robert-Jan van Amstel
 
 
Oud worden: gunst of kunst? Een middag over levensverhalen.

Oud worden: gunst of kunst? Een middag over levensverhalen.
'Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven', zegt mevrouw van Oorschot als ze aan de praat raakt over wat ze allemaal in haar leven heeft meegemaakt. 'Ik heb een prachtig leven gehad.' Mevrouw van Oorschot is tevreden als ze terugkijkt op haar leven. Niet dat ze er nu genoeg van heeft. Ze heeft nog allerlei plannen voor de toekomst. En ze zou nog weleens een kijkje willen nemen in haar geboortedorp, hoe het er nu uitziet. Ook geniet ze van haar dochters en haar kleinkinderen. Maar toch heeft ze de behoefte om terug te kijken en dat gaat eigenlijk vanzelf. Deze middag delen we een stukje van ons levensverhaal met anderen. Wat inspireert ons? Wat geeft levensmoed? Waar kijken we op terug en hoe staan we nu in het leven? Is het leven een gunst of een kunst? We komen op 2 oktober om 14.00 uur bij elkaar met 5-6 deelnemers. Bij meer aanmeldingen, plannen we een extra datum.
Marjan van Weerden, kerkelijk werker
 
 
Geloof in het gezin

Geloof in het gezin
Je bent verbonden met onze kerk. Je hebt één of meerdere kinderen die aan je zorg zijn toevertrouwd.  Graag zou ik een of meerdere avonden het thema “Geloof in gezin” willen bespreken samen met andere ouders en belangstellenden.
In deze setting van gesprek wil ik je de gelegenheid geven te vertellen over je eigen ervaringen hoe je je kind(eren) vertrouwd maakt met het christelijk geloof. Of wellicht wil je delen in je zorgen, omdat die uitdaging niet erg gemakkelijk is. Het leuke aan een ontmoetingsavond is dat je van elkaar tips en ideeën kunt krijgen. Daar zoek ik zelf ook naar, want ik ben zelf vader van twee kinderen van bijna 7 jaar. De kring is gestart begin 2019. De onderwerpen zijn afgebakend, dus je kunt zo instappen en weer uitstappen.
Maandag 2 oktober, aanvang: 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. De vervolgavonden worden ter plaatse gekozen. Lees daarover meer in Kerkvenster.
ds Robert-Jan van Amstel
 
 
Escape Room

Escape Room
Een creatieve en spannende manier om met de Bijbel aan de slag te gaan, is een escape room. Probeer uit de gevangenis te ontsnappen met raadsels en opdrachten. In Handelingen lezen we dat Petrus in de gevangenis zit omdat hij mensen over Jezus vertelt. Gevangen zitten om je geloof, is niet alleen iets van vroeger. Dit gebeurt vandaag de dag op veel plekken in de wereld. Met deze escape room verplaatst u zich in het leven van Petrus in de gevangenis en in het leven van vervolgde christenen vandaag de dag. Binnen 60 minuten proberen teams het juiste wachtwoord te vinden om zo te ontsnappen uit de gevangenis. 
Nadat we de winnaars gefeliciteerd hebben spreken we met elkaar na wat de betekenis was van de ontsnapping.
Vrijdag 24 januari in de Alexanderkerk. De ontsnapping begint om 20.00 uur.
 
 
Choral evensong

Choral evensong
Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast.
Hanna Rijken (predikant in Utrecht en gepromoveerd op het onderwerp Evensong) gaat vertellen over de achtergrond van deze Engelse traditie, waarbij het programma ook interactief zal zijn. Mensen wordt gevraagd mee te zingen.
Woensdag 12 februari in de Alexaanderkerk, aanvang 20.00 uur in de kerkzaal.
 
 
Lezing: De geest van de hebzucht

Lezing: De geest van de hebzucht
Jarenlang hebben we gedacht dat het goed gaat met de westerse wereld. De welvaart groeit en iedereen deelt daarin mee. Maar dat blijkt toch niet helemaal waar te zijn. De laatste economische crisis bracht een aantal problemen aan het licht: groeiende inkomensongelijkheid, een dreigende milieuramp, bestuurders die zichzelf verrijken ten koste van de samenleving. De hebzucht lijkt te regeren.
Sommige politici en opiniemakers leggen de schuld bij ons economische systeem. De oorzaak van alle problemen is - in hun optiek - het moderne marktdenken, het geloof dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen belang moet nastreven.
Is dat waar? En zo ja, waar komt dat geloof dan vandaan? Dat zijn lastige vragen: grote denkers als Hans Achterhuis en Tomáš Sedláček komen er gedeeltelijk uit door zich in de ontwikkeling van het economisch denken te verdiepen vanuit de filosofie. Maar ook de concrete ervaring van landen en volken heeft invloed op het economisch denken. Als we de geschiedenis van de vorige eeuw induiken, zien we het collectivisme mislukken. Dat droeg eraan bij dat het marktdenken dominant werd.
Zelf zijn wij onderdeel van het economische systeem. Hoe staan wij tegenover het marktdenken? Leeft de geest van de hebzucht sterk in ons, of zijn Bijbelse normen, zoals gerechtigheid en naastenliefde belangrijker? Kunnen wij ons leven anders inrichten, zodat er minder ruimte komt voor de geest van hebzucht en meer voor de Geest van God? En welk effect heeft dat op de maatschappij en op de verdeling van de welvaart?
Tijdens het eerste deel van de avond zal Maartje een inleiding geven op de geschiedenis en de ontwikkeling van het economisch denken. Daarna denken wij samen na over onze eigen opvattingen en onze rol in de samenleving.
Woensdag 4 maart, aanvang 20.00 uur in de Alexanderkerk.
 
 
Passie en Pasen in de kunst

Passie en Pasen in de kunst
In de schilderkunst hebben vele kunstenaars zich door de eeuwen heen laten inspireren door het lijdensverhaal van Jezus Christus in de vier evangeliën. Graag nodig ik jou en u uit om deelgenoot te worden van een fascinerende kijkreis door de eeuwen heen: de verbeelding van de passie- en pasentijd, het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus heeft p/krachtige kunst voortgebracht, tot aan de dag van vandaag.
Maandag 23 maart in de Alexanderkerk, aanvang: 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur met een pauze.
 
 
Rondleiding Citykerk Het Steiger

Rondleiding Citykerk Het Steiger
In het centrum van Rotterdam staat de Katholieke Citykerk Het Steiger. Het gebouw is sinds 2016 een Rijksmonument. Op woensdag 1 april krijgen we van 10.00 – 12.00 uur een rondleiding door het gebouw, waarbij we uitleg krijgen over de vele bijzondere elementen in het interieur. Net als de Alexanderkerk heeft Het Steiger glas-in-betonramen.
Vervolgens lopen we de kruisweg met 15 staties: de gebruikelijke 14 met de herrezen Christus als 15e . Bij elke statie lezen we de bijbehorende tekst en nemen een moment om de tekst te overdenken. De staties hangen in de kloostergang die rond de kloostertuin loopt. Na afloop drinken we een kopje koffie of thee in het kerkgebouw. Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om aansluitend om 12.45 uur een viering bij te wonen.
We verzamelen 1 april rond 9.50 uur bij de ingang van de kerk aan de 1e Nieuwstraathof 2.
 
 
Film ‘Risen’

Film ‘Risen’

Een ontmoeting met Jezus van Nazareth laat geen mens onberoerd. Daar getuigt het Nieuwe Testament volop van. Maar hoe is dat nou ná Jezus’ opstanding?
De film volgt tijdens de eerste veertig dagen na de opstanding van Jezus een Romeinse soldaat. In opdracht van Pontius Pilatus doet hij onderzoek naar de geruchten over een uit de dood herrezen Joodse Messias. Want die waren hardnekkig en Pilatus wil nu echt rust in de stad, bang als hij is voor een opstand. De soldaat moet dus het lichaam van Jezus van Nazareth zien te vinden - zal de Romein veranderd worden door die Jezus?
Woensdag 22 april in de Alexanderkerk, aanvang: 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur (geen pauze); zaal open: 19.30 uur.
 
 
Film ‘Het verhaal van Gerrit Kleinveld’

Film ‘Het verhaal van Gerrit Kleinveld’
Gerrit Kleinveld, een verzetsman van het eerste uur, wordt na een overval op een kantoor voor distributiebonnen in Joure in 1942 gearresteerd. Omdat Kleinveld als extreem gevaarlijk te boek staat, sluit de SD hem op in 'De Bunker', een zwaar bewaakt cellencomplex in het concentratiekamp Amersfoort. Kleinveld besluit te ontsnappen. Terwijl tweeduizend kilometer verderop met honderdduizenden soldaten en duizenden tanks de slag om Stalingrad woedt, is Gerrit Kleinveld bezig om in zijn duistere cel zijn oorlog tegen Hitler te winnen met behulp van een soeplepel, een kiezelsteen, wat repen stof, zeep en een beker surrogaatkoffie.
Donderdag 7 mei in de Alexanderkerk, aanvang 20.00 uur.
 
 
Wandeling langs de wederopbouw

Wandeling langs de wederopbouw
Speurtocht 'Dieren in de stad', voor kinderen, ouders en grootouders.
Lang geleden, in 1940, werd Rotterdam gebombardeerd. Maar de Rotterdammers zaten niet bij de pakken neer en begonnen onmiddellijk de stad weer op te bouwen. Als je door de binnenstad loopt, zie je veel huizen en andere gebouwen welke in die tijd gebouwd zijn.
Vandaag gaan we daar eens wat beter naar kijken. Er zijn namelijk allerlei dieren op de gebouwen verstopt. Wie lukt het om ze allemaal te vinden? Misschien kunnen ouders en grootouders helpen.
Aan het eind van de route hoor je de antwoorden op alle vragen van de speurtocht en is er voor iedereen iets lekkers.
Zondag 17 mei om 14.00 uur in de binnenstad van Rotterdam (informatie over het verzamelpunt volgt nog).
 
 
Bezoek Arboretum

Bezoek Arboretum
Arboretum Trompenburg is een oase van rust in de grote stad. Wist u dat in de tuin ca 700 verschillende rododendrons afkomstig uit Europa, Azië en Noord-Amerika zijn aangeplant? Bezoekers komen uit alle delen van de wereld om ze te bewonderen. In mei bloeien de rododendrons op z’n mooist. Daarom hebben we op zaterdag 23 mei een wandeling met gids langs de bloeiende rododendrons gepland.
Na afloop van de wandeling drinken we samen een kopje koffie of thee in Theehuis De Uithoek. Deze horecagelegenheid bevindt zich op het terrein van het arboretum. De consumpties zijn op eigen kosten. Ook de toegang tot het arboretum betaalt u zelf. Een dagkaart kost € 9,50, maar met een Rotterdampas of een Museumkaart kunt u gratis naar binnen.
Het Arboretum Trompenburg is goed bereikbaar met de auto. Bij de ingang is een parkeerterrein. Met openbaar is het arboretum bereikbaar met de metro en vervolgens tram 21 of 24 richting De Esch.
We verzamelen zaterdag 23 mei om 13.45 uur bij de ingang, Honingerdijk 86.
 
 
Feest van de Geest

Feest van de Geest
Rond Pinksteren is er natuurlijk het Feest van de Geest met als thema: Vuur en Vlam!
Tegen die tijd zal daar meer over bekend zijn.
 
 
Stadswandeling

Stadswandeling
Ook dit seizoen gaan we weer wandelen door de stad. Waar? Dat moeten we nog bedenken. Er is keus genoeg: de stad ontwikkelt zich voortdurend. Architecten en kunstenaars drukken hun stempel op de buitenruimte, er zijn buurtinitiatieven die soms door de gemeente overgenomen worden. En daartussen vinden we natuurlijk gebouwen die al eeuwenlang staan en alles overleefd hebben. Heeft u leuke suggesties? Dan horen wij die graag.
Zaterdagmiddag 20 juni 2020 vanaf 14.00 uur.
In het voorjaar worden thema en vertrekpunt bekend gemaakt via Kerkvenster en de nieuwsbrief.
 
 
Film ‘Polygoon 1950-1955’

Film ‘Polygoon 1950-1955’
Nederland tijdens de wederopbouw. De eerste helft van de jaren vijftig neemt de bevolking van Nederland snel toe. De industrie wordt gestimuleerd om te zorgen voor voldoende arbeidsplaatsen. Er komt televisie en de auto is geen luxe meer. Bromfietsen beginnen het verkeersbeeld te bepalen: in 1955 waren er al een half miljoen. Ondertussen arriveren de Ambonezen in ons land, vechten Nederlandse soldaten in Korea en moet de Belgische koning Leopold aftreden. Op Nieuw-Guinea zijn nog koppensnellers, de MauMau terroriseert Kenia en de Fransen lijden een zware nederlaag bij Dien Bien Phoe.
De stormramp van 1953 schokt Nederland en de wereld: binnen driekwart jaar waren alle gaten in de dijken gedicht en een jaar na de ramp werd begonnen met de bouw van de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel als eerste van de Deltawerken. Kapitein Kurt Carlsen levert een dramatische strijd op de zinkende Flying Enterprise en Edmund Hillary bereikt de top van de Mount Everest. Heintje Davids neemt voor het eerst afscheid, Audrey Hepburn bezoekt Nederland. Robert Stolz dirigeert, Rosa Spier jubileert en Lou Bandy zoekt de zon op. Ome Jan van Zutphen blijft strijden tegen de volksziekte tbc en onder leiding van 'vadertje Drees' ontstaat de zorgzame samenleving.
Maandag 22 juni in de Alexanderkerk, aanvang 20.00 uur.