Een gedeeltelijke lockdown Een gedeeltelijke lockdown
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de teugels nog steviger aangetrokken; er is sprake van een gedeeltelijke lockdown. De maatregelen gelden in ieder geval vier weken. De kerkenraad verlengt daarom de eerder genomen besluiten. 
1. Zowel ds. Robert-Jan van Amstel als onze kerkelijk werker Annemieke Bosman, gaan de genoemde periode niet op ‘gewoon’ huisbezoek. Pastorale contacten vinden dus uitsluitend plaats via de telefoon of e-mail. De contactgegevens van ds. Robert-Jan van Amstel zijn: tel. 06 – 1822 2328; e-mail: predikant@amstel4.nl De contactgegevens van Annemieke Bosman zijn: tel. 06 -2166 7342; e-mail: kerkelijkwerker@alexanderkerk.com Ook kunt u altijd contact opnemen met de pastorale meldpunten, waarvan de gegevens in de Nieuwsbrief en in het Kerkvenster staan.  
2. Pastoraal bezoek bij ernstig zieke gemeenteleden en rouwbezoek laten we, zover mogelijk, doorgaan. Dat gaat altijd in overleg met ds. Robert-Jan of Annemieke. De richtlijnen van de overheid worden ook dan in acht genomen. Ook moet de gezondheid van onze predikant en kerkelijk werker het toelaten om een bezoek af te kunnen leggen. Een verkoudheid bijvoorbeeld, dwingt hen al om thuis te moeten blijven. 
3. Hoewel we de vergaderingen in het kerkelijke circuit weer aan het opstarten waren in de kerk, vergaderen we voor een groot deel weer uitsluitend digitaal.
Wij beseffen ons heel goed dat al deze maatregelen iemands persoonlijke leven heel hard kunnen raken.
Laten we daarom denken aan de ander en bidden voor elkaar. En de hoop houden dat het tij maar snel mag keren.
Namens de kerkenraad,
Ger de Jong, voorzitter | Wilma Petersen, scriba 

 
terug