Verdere versoepelingen Verdere versoepelingen
De richtlijnen voor ons als gemeente, zien er de komende periode zó uit:

1. Registreren blijft verplicht, dus het aanmelden op donderdagavond blijft bestaan.
2. Er kunnen maximaal 70 mensen in de kerk, want de 1,5 meter moet in acht genomen  worden.
3. Een mondkapje is verplicht waar die 1,5 meter niet of moeizaam te handhaven is. In smalle gangen bijvoorbeeld.    
4. Heeft u zich vergeten aan te melden en wilt u toch naar de kerk? Kom gerust. Wanneer het maximale aantal van 70 nog niet is bereikt, bent u van harte welkom in de kerk.
5. De kerkdienst kan maximaal een uur duren omdat we de kerkzaal daarna moeten ventileren.
6. Zolang de 1,5 meter blijft bestaan, is er nog geen autodienst.
7. Wanneer het weer het toelaat, drinken we na de dienst koffie op het kerkplein.

Met bovenstaande richtlijnen zijn we van mening dat we recht doen aan de adviezen die de overheid stelt. We bedanken de gemeenteleden die de samenzang hebben vertegenwoordigd in de achterliggende periode. Maar ook de solisten die zongen toen het zingen in een groep niet mogelijk was. De organisten, die voor de begeleiding hebben gezorgd. Maar wat zijn we blij om zélf weer te kunnen zingen!

We beseffen dat er ook mensen zijn die enige aarzeling hebben bij de versoepelingen, we zijn tenslotte het ongewone bijna gewoon gaan vinden……Toch hopen we dat we u en jullie weer mogen ontmoeten in de kerk, dat we gezamenlijk het vertrouwen weer krijgen om weer meer ‘onder de mensen te zijn’. Zonder daarbij de richtlijnen te negeren. Uiteraard blijven we alle ontwikkelingen volgen en houden we u via de Nieuwsbrief en website op de hoogte.

Namens de kerkenraad,
Wilma Petersen
scriba

 
terug