Startweekend 2022 Startweekend 2022
OP ZATERDAGMIDDAG 10 SEPTEMBER BENT U VAN HARTE WELKOM.
We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee en begroeten elkaar met vakantieverhalen.

Om 15.00 uur start een keuzeprogramma van een uur. U kunt zingen onder leiding van Bas Koster, u kunt een Emmaus-wandeling maken in tweetallen, u kunt een fietstochtje maken of u kunt tafelspellen doen zoals tafelvoetbal, tafeltennis en tafel schaken :)

Om 16.00 uur rusten we uit van de inspanningen onder het genot van een hapje en een drankje.

Om 16.30 uur gaan we aan tafel voor een eenvoudige broodmaaltijd. Maar voordat het zover is dat we daadwerkelijk kunnen eten, zullen er flink wat vragen moeten worden beantwoord. Dat wordt zeer spannend, omdat het tijdstip waarop we de maaltijd beginnen erdoor wordt bepaald!
Na afloop van de middag is er een collecte voor de gemaakte kosten en gaan we na het opruimen naar huis.

In de komende weken staat de flip-over in de hal van de kerk waarop u zich kunt opgeven. Dat is nodig voor de organisatie van de inkoop.

OP ZONDAGMORGEN 11 SEPTEMBER IS ER GEEN KERKDIENST OM 9.30 MAAR OM 16.00 UUR.
U wordt vanaf 15.00 uur uitgenodigd voor de koffie of thee met een taartenbuffet.
Als u iets wilt bakken voor het buffet, wilt u zich dan opgeven via de flip-over in de hal. Al uw bijdragen zijn welkom.
In ieder geval vragen we u één bloem mee te nemen voor de liturgische bloemschikking. Na afloop van de dienst worden hier boeketten van gemaakt die als groet worden gebracht bij enkele gemeenteleden.

Om 16.00 uur begint de kerkdienst die geleid zal worden door ds. Guus Koelman. Bas Koster speelt op het orgel.

Het jaarthema vraagt er als het ware om: tijdens de startdienst vieren we het Heilig Avondmaal. In afwijking van wat tot nu toe gebruikelijk is, vieren we het Avondmaal voor één keer aan tafel! Het zal wel even wennen zijn, maar het lijkt ook wel mooi om het een keer op deze manier te doen. Een klein beetje uitloop, wat 's morgens niet mogelijk is, is aan het eind van de middag geen probleem.

Hopelijk is het programma voor u allemaal aanleiding het startweekeinde mee te vieren. Leuk als heel veel mensen zich aanmelden, ook jongeren. Kent u trouwens iemand van buiten de kerk die het leuk zou vinden: neem allemaal gerust iemand mee!

Commissie Eredienst en commissie Leren en Ontmoeten
 
terug