Over wel of geen versoepelingen in de Alexanderkerk. Over wel of geen versoepelingen in de Alexanderkerk.
U begrijpt dat de kerkenraad de vraag om versoepelingen in de kerk, heel goed begrijpt. Ook als kerkenraadsleden willen we niets liever dan met elkaar, samen in de kerk, ons geloof belijden.
Toch is door de kerkenraad het besluit genomen om nog niet met 30 gemeenteleden de kerkdienst te bezoeken. We zijn van mening dat de roep om verruiming er wel kan zijn maar dat de besmettingsgraad die ruimte nog onvoldoende biedt.
Het lijkt ons verstandiger om nog even geduld te betrachten en onze diensten uitsluitend online voort te zetten. Zoals u al heeft kunnen merken is er wel weer plaats voor de medewerking van een solist.

Als kerkenraad hopen we dat u het gemeenteleven op deze manier nog even volhoudt. We vertrouwen erop dat je ook thuis de verbondenheid met God en met elkaar kunt ervaren. Natuurlijk is het anders en verlangen we naar ‘terug naar normaal’. Zodra we dan ook mogelijkheden zien, openen we van harte de kerkdeuren.    

De kerkdiensten worden digitaal uitgezonden via: YouTube live uitzending: 'Link'  en de website van Kerkomroep: 'Link'  en via de Android app van Kerkomroep: 'Link'

Namens de kerkenraad,
Ger de Jong,
voorzitter 
terug