Opnieuw in lockdown Opnieuw in lockdown
De diensten worden digitaal uitgezonden via: Kerkomroep  of via YouTube

U kunt uw bijdrage voor de KERK overmaken op: NL 19 INGB 000 067 1500 t.n.v. Prot. Gem. Alexanderkerk, en uw bijdrage voor de DIACONIE kunt u overmaken op: NL 47 INGB 000 062 8704 t.n.v. Diaconie Alexanderkerk, o.v.v. "Collecte"

We hopen op uw begrip. Namens de kerkenraad, Petra de Jong, scriba

 
terug