zo 26 jul 2020  om 09.30
Voorganger: mw ds A. Matser
Kerkdienst (uitsluitend online)
Organist: Matthijs van der Wilt


                                                                Liturgie 
Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Psalm 103 vers 1, 5 en 9 "Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren…"
Votum & Groet van God
Verootmoedigingsgebed (zingend) "Wordt stil nu de Ene tot ons komt"
Gebed voor opening van het Woord
Kinderkerk: "Salomo bouwt de tempel"
Vandaag staat 1 Koningen 6:1-38 centraal: koning Salomo bouwt de tempel voor God.
Kinderlied: " Ik zegen jou in Jezus Naam…" (Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld)
Bijbellezing: Psalm 103
Lied 103 C vers 1, 2 en 5 "Loof de Koning heel mijn wezen"
Preek deel 1
Lied 134
Preek deel 2
Lied 91 A vers 1 en 3 "Wie in de schaduw Gods mag wonen…"
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk  
Lied 425 "Vervuld van uw zegen"
Heenzending en zegen van God
Orgelspel

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep.nl:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'   

terug