zo 1 nov 2020  om 09.30
Voorganger: ds R.J. van Amstel
Kerkdienst- jongerendienst (vooraf aanmelden)
Organist: Matthijs Breukhoven

Muzikale bijdrage: zanggroepje van gemeenteleden
en muziekclips via de stream/beamer
Kinderkerk: Marjolein Kila


Liturgie

Orgelspel voorafgaand aan de dienst.

Welkom
De Paaskaars wordt door Esmee aangestoken.
U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Groet van God
Luisterlied "Tienduizend redenen" vers 1 en 2
Rondom het thema van deze dienst (deel 1)
Gebed tot God
Leefregel 1 Petrus 4 vers 8 t/m 12 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
Luisterlied "Learning to be the light" https://www.youtube.com/watch?v=pqs24i1RBQo
Kinderkerk - "Elisa en Naäman" - bijdrage door Marjolein Kila
Vandaag staat 2 Koningen 5 vers 1-3 en 9-20a centraal: Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen...
Kinderlied: "Iedereen heeft talent…" https://www.youtube.com/watch?v=JaBHKXSbaog
Schriftlezing: Matteüs 25 vers 14 t/m 31 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
Luisterlied: Lied 905 vers 3 en 4 ("Wie zich door God alleen laat leiden…")
Rondom het thema van deze dienst (deel 2)
ToesPreek - thema "SWEET SPOT"
Luisterlied: "Heer uw Licht en liefde schijnen…" https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU
Dankgebed, voorbeden, stilgebed.
Gezongen Onze Vader (Lied 1006)
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte:
Stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk 
Luisterlied: Superheroes https://www.youtube.com/watch?v=6D0DpKtc6Nk
Zegen van God
Orgel improvisatie

De kerkdienst wordt digitaal uitgezonden via de kerkomroep:
Via YouTube live uitzending:
'Link'
Via de website van Kerkomroep:
'Link'
Via de Android app van Kerkomroep:
'Link'

 

terug