zo 24 mei 2020  om 09.30
Voorganger: mw ds H. Hummel
Zondagdienst
Organist: Matthijs van der Wilt


Orgelspel voorafgaand aan de dienst.
Welkom
Bemoediging en groet
De Paaskaars wordt door de voorganger aangestoken.  U kunt thuis uw eigen kaars aansteken.
Gebed tot God
Lofprijzing in de paastijd
Orgelspel: Lied 661 "Ten hemel opgevaren is…"
Kinderkerk – bijdrage door Esmee en Carlijn
Kinderlied: “Lees je bijbel, bid elke dag”
Bijbellezing: Handelingen 1 vers 12 - 14
Orgelspel: Lied 692, "Wij wachten op de Geest beloofd" vers 1+refrein, 7 en 8+refrein
Evangelielezing: Johannes 17 vers 1 - 13
Meditatie: “ÉÉN MET DE VADER...”
Orgelspel: Lied 671, “Nu bidden wij de heilige Geest…" vers 1 en 2 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen vanuit de Kerkenraad.
Collecte: stort uw bijdrage op het IBAN-nummer van de diaconie en/of kerk (zie deze Nieuwsbrief)
Orgelspel: Lied 422, "Laat de woorden die we hoorden" vers 1, 2 en 3
Heenzending en zegen van God
Orgelspel

terug