Gesprekskringen Wijs op Weg

Gesprekskringen Wijs op Weg
Dit nieuwe seizoen willen de deelnemers van beide Bijbelsgespreksgroepen graag een paar keer lezen uit, praten over en leren van de wijsheid in de Bijbel. De Bijbelboeken Prediker, Hooglied en Spreuken zullen de rode draad vormen in het komende seizoen. Het boek Job, ook deel van de wijsheidsliteratuur (!), komt ons ook onder ogen. Net zoals het afgelopen seizoen, zal het nieuwe weer mooie gesprekken en veel leerzaams brengen.
We houden hetzelfde ritme aan waar het gaat om plaats van samenkomst: een zaal in de Alexanderkerk en de data:
De avondgroep is iedere derde donderdag van de maand van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Data: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, en 28 mei.
De morgengroep komt iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Data: 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 10 maart, 31 maart, 5 mei en 2 juni.
Er is ruimte in beide groepen voor nieuwe belangstellenden. Welkom!
ds Robert-Jan van Amstel
 
terug