Film ‘Polygoon 1950-1955’

Film ‘Polygoon 1950-1955’
Nederland tijdens de wederopbouw. De eerste helft van de jaren vijftig neemt de bevolking van Nederland snel toe. De industrie wordt gestimuleerd om te zorgen voor voldoende arbeidsplaatsen. Er komt televisie en de auto is geen luxe meer. Bromfietsen beginnen het verkeersbeeld te bepalen: in 1955 waren er al een half miljoen. Ondertussen arriveren de Ambonezen in ons land, vechten Nederlandse soldaten in Korea en moet de Belgische koning Leopold aftreden. Op Nieuw-Guinea zijn nog koppensnellers, de MauMau terroriseert Kenia en de Fransen lijden een zware nederlaag bij Dien Bien Phoe.
De stormramp van 1953 schokt Nederland en de wereld: binnen driekwart jaar waren alle gaten in de dijken gedicht en een jaar na de ramp werd begonnen met de bouw van de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel als eerste van de Deltawerken. Kapitein Kurt Carlsen levert een dramatische strijd op de zinkende Flying Enterprise en Edmund Hillary bereikt de top van de Mount Everest. Heintje Davids neemt voor het eerst afscheid, Audrey Hepburn bezoekt Nederland. Robert Stolz dirigeert, Rosa Spier jubileert en Lou Bandy zoekt de zon op. Ome Jan van Zutphen blijft strijden tegen de volksziekte tbc en onder leiding van 'vadertje Drees' ontstaat de zorgzame samenleving.
Maandag 22 juni in de Alexanderkerk, aanvang 20.00 uur.

 
terug