Wanneer gaat de Alexanderkerk weer open? Wanneer gaat de Alexanderkerk weer open?
Dinsdag 19 mei hebben we tijdens de persconferentie te horen gekregen dat de corona-maatregelen verder versoepeld gaan worden. Dat is goed nieuws. Er zijn minder besmettingen en er liggen gelukkig steeds minder patiënten op de intensive care. In de maand juni mogen er bijeenkomsten worden gehouden met 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen. Wel moet daarbij de 1,5 meter afstand-regel in acht worden genomen.

De landelijke PKN heeft een protocol uitgebracht voor het hervatten van kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. U kunt dat lezen op: www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Daarin staat onder andere beschreven dat de kerkenraad een gebruiksplan voor het kerkgebouw moet opstellen. Een commissie is daar nu mee bezig. Er komt nogal wat kijken bij het openstellen van het kerkgebouw: er mag niet worden gezongen door de gemeenteleden, daarbij is het risico op verspreiding van het coronavirus namelijk groot. Er mogen niet meerdere diensten na elkaar plaatsvinden, dus we kunnen niet zelf een dienst houden en daarna de SGA. Ook moet het kerkgebouw na gebruik grondig gereinigd worden. Er moet een looproute worden gemaakt in het kerkgebouw, er moet voldoende handalcohol zijn, papieren handdoekjes op de toiletten enz. Ook moet er een reserveringssysteem komen, zodat gemeenteleden die de dienst willen bezoeken zich vooraf aanmelden. Bij de deur moet dan ook nog gevraagd worden of de bezoeker gezondheidsklachten heeft.

De kerkenraad vindt het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan. Veel van onze gemeenteleden behoren tot de risicogroep wat betreft leeftijd en/of gezondheid. We willen de komende tijd gebruiken om alles in orde te maken en dan starten met een of twee kerkdiensten met een kleine groep, bijvoorbeeld de kerkenraadsleden, om als het ware te oefenen. Dan kunnen we kijken waar de knelpunten zitten en zorgen dat alles goed verloopt als we de kerkdienst openstellen voor een grotere groep gemeenteleden. Ook andere kerkelijke bijeenkomsten en verhuur van de Alexanderkerk zullen we pas weer opstarten als we alles goed hebben voorbereid.

Voorlopig zullen we het dus nog moeten doen met de digitale diensten die te volgen zijn via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11110. 

We kunnen ons, in deze tijd waarin bezoek en contact in veel gevallen niet mogelijk is, eenzaam voelen en dan is de kerk ook nog steeds gesloten. We zitten in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, Jezus is opgevaren naar de hemel en de Geest is nog niet gekomen. Deze zondag heet dan ook ‘wezenzondag’. Troost mogen we vinden in lied 663: ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.’ Laten we elkaar tot troost en zegen zijn, op afstand met een kaart of een telefoontje. Want het lied gaat verder: ‘Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Te veel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.’

Wanneer gaat de Alexanderkerk weer open? Een datum kunnen we u nog niet geven, maar weet dat er hard wordt gewerkt om het voor elkaar te krijgen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Namens de kerkenraad,
Petra de Jong, scriba

 
terug