Bibliodrama

Bibliodrama
Wat is bibliodrama? Een groep deelnemers gaat samen een Bijbelverhaal van binnenuit bekijken en vooral ervaren. Iedere speler kruipt in de huid van een bijbels personage of een voorwerp of een handeling of… Zo beleeft de deelnemer het verhaal vanuit die rol. Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen. Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling van de details gebeurt vanuit de eigen intuïtie. Alles wordt gekleurd door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen die de spelers meebrengen.
Zo geeft ieder bibliodrama een nieuwe soms heel verrassende en ingrijpende betekenis voor het eigen geloofsleven. In een afsluitende ronde wordt uitgediept, wat er in het spel gebeurd is, hoe dit betrekking heeft op het leven van de deelnemers en welk nieuw licht dit heeft geworpen op de Bijbeltekst. Er zijn diverse vormen van bibliodrama. Daar ik als dominee niet gecertificeerd ben, kan ik alleen een paar lichtere vormen van bibliodrama aanbieden. Lichter wil zeker niet zeggen dat er niets gebeurt, verre van.
In ieder geval wil ik dit seizoen een avond organiseren en wel op donderdag 25 november 2021, 20:00u – 21:30u
Locatie: jeugdzaal van de Alexanderkerk onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen.
 
terug