zondag 11 maart 2018

Aandacht voor mensen in de knel in Almere


De Protestantse Kerk in Almere staat samen met andere kerken mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte.

Een groeistad als Almere biedt veel nieuwe mogelijkheden op kerkelijk gebied. Er ligt nog weinig vast. Tegelijk is Almere een jonge stad waar samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. De diaconieën van de verschillende wijkgemeenten verzetten veel werk, maar diaconaal vermogen is er nauwelijks.
Sociale supermarkt
De protestantse gemeente vraagt steun voor een vernieuwende aanpak om armoede effectief te bestrijden. Zo heeft de diaconie het voedselloket omgebouwd naar een 'sociale supermarkt'. In plaats van een standaard voedselpakket kunnen klanten met een pasje zelf voedsel uitzoeken en 'kopen'. Zie verder onder ‘meer informatie’.
Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 050122' of doneer online. Hartelijk dank!


De sociale supermarkt in Almere is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018.

Bekijk hier het collectefilmpje

terug