Vijftig jaar Leeflangorgel

Vijftig jaar Leeflangorgel
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het Leeflangorgel uit de Immanuelkerk in gebruik werd genomen. Dat jubileum wordt gevierd door de nieuwe eigenaren van het orgel.
Donderdag 31 oktober wordt een najaars-lunchconcert georganiseerd ter viering van 50 jaar Leeflang-orgel in de Sint Paulus’ Bekeringkerk (Merellaan 352, Capelle) Gastorganist is Ton van Eck van de Sint Bavo Basiliek Haarlem. Inloop 12.00 uur, concert 12.30-13.30 uur. Entree is gratis, inclusief lunch. Deurcollecte na afloop.
Voor of na het concert kunt u nog de Capelse weekmarkt bezoeken!
 
terug