Lied van de maand

Lied van de maand

Lied van de maand maart 2019


NLB.341
2. Wij geloven allen in zijn Zoon.
Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de heil´ge Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren,
aan ’t kruis gestorven. Uit de dood
ten leven opgewekt door God.

3. Wij geloven in de heil´ge Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na dez´ ellende ons bereid
een leven in de eeuwigheid!

4. Amen.

terug