Lied van de maand

Lied van de maand

Lied van de maand februari 2018


NLB.375
2. Zijn heilig lichaam, in de dood gegeven,
is het brood waardoor wij leven.
Geen groter gave kon Hij aan ons schenken, –
laat ons daarom Hem gedenken!
Kyrieleison!
Heer, die ons zo grote wonderen doet,
niets dan liefde dwong U, dat Ge uw bloed
in de dood voor ons gaf, –
zo lost Ge onze schulden af.
Kyrieleison!

3. God geve ons allen zijn genade en zegen,
dat wij wandelen op zijn wegen,
broederlijk één in liefde en in trouwe,
dat de spijze ons niet berouwe.
Kyrieleison!
Heer, uw Geest zij met ons voor altijd;
leer ons rechte mate en matigheid,
dat uw volk eensgezind
vrede zoekt en vrede vindt.
Kyrieleison!

terug