Lezing: De geest van de hebzucht

Lezing: De geest van de hebzucht
Jarenlang hebben we gedacht dat het goed gaat met de westerse wereld. De welvaart groeit en iedereen deelt daarin mee. Maar dat blijkt toch niet helemaal waar te zijn. De laatste economische crisis bracht een aantal problemen aan het licht: groeiende inkomensongelijkheid, een dreigende milieuramp, bestuurders die zichzelf verrijken ten koste van de samenleving. De hebzucht lijkt te regeren.
Sommige politici en opiniemakers leggen de schuld bij ons economische systeem. De oorzaak van alle problemen is - in hun optiek - het moderne marktdenken, het geloof dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen belang moet nastreven.
Is dat waar? En zo ja, waar komt dat geloof dan vandaan? Dat zijn lastige vragen: grote denkers als Hans Achterhuis en Tomáš Sedláček komen er gedeeltelijk uit door zich in de ontwikkeling van het economisch denken te verdiepen vanuit de filosofie. Maar ook de concrete ervaring van landen en volken heeft invloed op het economisch denken. Als we de geschiedenis van de vorige eeuw induiken, zien we het collectivisme mislukken. Dat droeg eraan bij dat het marktdenken dominant werd.
Zelf zijn wij onderdeel van het economische systeem. Hoe staan wij tegenover het marktdenken? Leeft de geest van de hebzucht sterk in ons, of zijn Bijbelse normen, zoals gerechtigheid en naastenliefde belangrijker? Kunnen wij ons leven anders inrichten, zodat er minder ruimte komt voor de geest van hebzucht en meer voor de Geest van God? En welk effect heeft dat op de maatschappij en op de verdeling van de welvaart?
Tijdens het eerste deel van de avond zal Maartje een inleiding geven op de geschiedenis en de ontwikkeling van het economisch denken. Daarna denken wij samen na over onze eigen opvattingen en onze rol in de samenleving.
Woensdag 4 maart, aanvang 20.00 uur in de Alexanderkerk.
 
terug