Escape Room

Escape Room
Een creatieve en spannende manier om met de Bijbel aan de slag te gaan, is een escape room. Probeer uit de gevangenis te ontsnappen met raadsels en opdrachten. In Handelingen lezen we dat Petrus in de gevangenis zit omdat hij mensen over Jezus vertelt. Gevangen zitten om je geloof, is niet alleen iets van vroeger. Dit gebeurt vandaag de dag op veel plekken in de wereld. Met deze escape room verplaatst u zich in het leven van Petrus in de gevangenis en in het leven van vervolgde christenen vandaag de dag. Binnen 60 minuten proberen teams het juiste wachtwoord te vinden om zo te ontsnappen uit de gevangenis. 
Nadat we de winnaars gefeliciteerd hebben spreken we met elkaar na wat de betekenis was van de ontsnapping.
Vrijdag 24 januari in de Alexanderkerk. De ontsnapping begint om 20.00 uur.
 
terug