Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente Alexanderkerk te Rotterdam zoekt m.i.v. 1 januari 2020 een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (parttime).

Wie zijn wij?
Wij zijn een pluriforme PKN gemeente met ruimte voor verschillen in geloofsbeleving.
Onze gemeente bestaat uit circa 1100 leden. Voor de leeftijdsopbouw geldt dat er meer ouderen dan jongeren zijn. We richten ons op de kerkelijke gemeente Prins Alexander bestaande uit de wijken Lage Land, Oosterflank en Prinsenland. Binnen de kerkelijke gemeente staan diverse zorg- en wooncentra voor ouderen. Bijna naast de kerk staat verpleeghuis ‘De Burcht’ waar onze ambtsdragers periodiek hun medewerking verlenen tijdens kerkdiensten. Sinds april 2018 is ds. Robert-Jan van Amstel onze fulltime gemeentepredikant. Wij hebben een grote groep vrijwilligers die actief is op diverse kerkelijke terreinen, waaronder het pastorale bezoekwerk. Onze gemeente kent pastorale meldpunten; gemeenteleden die de spilfunctie vervullen bij meldingen van ziekte, overlijden en andere situaties waar pastorale aandacht nodig is.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een kerkelijk werker met een warme belangstelling voor ouderen. Met een open, tot ontmoeting uitnodigende houding. Oprecht geïnteresseerd in het levensverhaal van de ander. Iemand die in staat is zelf actief bezig te zijn en die initiatief neemt in het werk. Iemand die begripvol is en die kan omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin mensen geworteld zijn.

Voor meer informatie zie de vacature 'download pdf'

 
terug