Maatregelen corona virus Alexanderkerk Maatregelen corona virus Alexanderkerk
Als gevolg van de dreiging van het Corona Virus is de Alexanderkerk de komende tijd gesloten voor alle activiteiten. Vandaag zondag 15 maart is er geen normale kerkdienst geweest en dat zal de komende zondagen 22, 29 maart en 5 april ook zo zijn.

Onze predikant Robert-Jan van Amstel, Matthijs Breukhoven, Nelline Breukhoven en enkele kerkenraadsleden waren deze zondagmorgen wel in de kerk om mensen die toch zouden komen op te vangen en te informeren.
Robert-Jan is voorgegaan in een dienst die is uitgezonden via Kerkomroep en Facebook. Matthijs en Nelline zorgden voor de muzikale omlijsting. Verdere toehoorders waren Peter Ham als koster en Dennis van Tienhoven als geluidstechnicus. Een heel klein gezelschap dus passend bij de huidige ernstige situatie.

Ook de komende zondagen zal er op deze wijze een dienst worden gehouden die u dan kunt volgen via Kerkomroep en Facebook. Het is beslist niet de bedoeling dat u naar de kerk komt, want die is helaas gesloten als gevolg van de omstandigheden.
De kerkenraad volgt nauwgezet de richtlijnen van de overheid en past die ook een op een toe in haar beslissingen. Wij adviseren u dat ook te doen teneinde de verbreiding van het virus een halt toe te roepen. Na de dienst die hedenmorgen, zondag 15 maart, werd uitgezonden is het Moderamen van de kerk, dat toch aanwezig was, bijeen geweest om de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan goed door te spreken.
Het was de bedoeling om dit onderwerp maandagavond tijdens een kerkenraadsvergadering te bespreken. Gelet op de situatie hebben we deze vergadering geschrapt.

Er moeten uiteraard maatregelen worden genomen en daarom heeft het Moderamen die geïnventariseerd en we zetten ze nog eens op een rijtje:
a. De kerk is vanaf vandaag voor alle activiteiten gesloten, dat betekent geen vergaderingen en bijeenkomsten van welke aard dan ook. Ook bestaande afspraken in het kader van verhuur van zalen etc. zijn gecanceld tot en met 6 april 2020. In de week daarvoor zal er uiteraard overleg zijn hoe we verder kunnen gaan en wat de richtlijnen van de overheid dan zijn.

b. Onze predikant zal zich in de periode tot en met 6 april met name bezig houden met crisispastoraat. U zult begrijpen dat de normale huisbezoeken onder deze omstandigheden niet wenselijk zijn. Uiteraard is hij altijd bereikbaar via telefoon en de sociale media. Op deze manier kan het pastoraat zeker een goede inhoud krijgen.

c. Naast de werkzaamheden van onze predikant zijn er nog velen die zich bezighouden met pastoraat en het bezoek van gemeenteleden. De kerkenraad is van mening dat deze bezoeken beperkt dienen te worden. Een van de richtlijnen van de overheid is de sociale contacten te beperken. Dat geldt dus ook voor huisbezoeken van bijvoorbeeld de medewerkers van de Leefmeedienst en Diaconie. Gebruik alstublieft de telefoon om het contact met mensen gaande te houden. Niemand is er bij gebaat om het virus te verspreiden of op te lopen.

Wij begrijpen heel goed dat deze maatregelen hard kunnen aankomen, zeker voor mensen die gewend zijn regelmatig bezoek te krijgen of daar afhankelijk van zijn. We hopen dat u begrip hebt voor de situatie en door deze maatregelen dragen we bij aan de beteugeling van het virus en daar is een ieder bij gebaat.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via Nieuwsbrief, website en andere sociale media.
Zodra er veranderingen zijn krijgt u dat zo snel mogelijk te horen.

Ger de Jong voorzitter,
Petra de Jong scriba.
terug